Et enstemmig kommunestyre vedtok forrige tirsdag å opprette en tilskuddsordning for lokale lag av frivillige/idelle organisasjoner innen helse og sosialområdet.

De har bevilget 25.000 kroner som ulike lag og foreninger kan søke på til denne typen arbeid. Beløpet skal dekkes fra Kommunestyrets disposisjonspost.