- Det er rett og slett fantastisk mange mennesker i området

foto