Russen i Rauma tar et krafttak mot kreft. Det gjør det ved å være bøssebærere for en innsamlingsaksjon som skal samle inn penger til kreftforeningens satsing på de kreftformene som det viser seg at få overlever. For mens kreftformene brystkreft, prostatakreft og tarmkreft har høg overlevelse, er det andre kreftformer som befinner seg i den andre enden av denne skalaen. Disse kreftformene skal det derfor nå forskes mer på.

Lungekreft, bukspyttkjertelkreft og spiserørskreft tar livet av nesten 3000 personer her i landet hvert år og lungekreft er den kreftformen som rammer flest med 2500 nye tilfeller hvert år. 2100 dør av lungekreft hvert år og samlet tall for kreftdødsfall er ti tusen personer i året.

I fjor var russen med å samle inn til sammen 16 millioner kroner. I år skal aksjonen gjennomføres i uke ti fra 5. til 10. mars. 15.000 bøsser skal på dørene til folk i håp om å få penger. Kommende fredag skal Kreftforeningen holde et motivasjonsforedrag ved Rauma videregående skole der russen skal få bedre innblikk i hva kreft virkelig er og hva pengene de samler inn skal brukes til.

– Vi synes det er flott at russen i Rauma også i år stiller opp for aksjonen. Ta godt imot bøssebærerne, sier distriktssjef i Kreftforeningen Midt-Norge, Anne Lise Nessæther.