Det var i desember i fjor at tilsynslege Heidi Bersås Åndal sendte bekymringsmelding til kommunen. Hun kunne ikke godta den bemanningen Åndalsnes sjukeheim hadde på nattetid. Blant annet ble det påpekt at det ikke var sjukepleier på vakt. Også at det var så få på vakt at dører måtte stenges ved avdelinger. Tilsynslegen ville ikke lenger ha det medisinsk faglige ansvaret for beboerne ved sjukeheimen under de rådende forholdene.

I brevet til Helsetilsynet gir Jon Sverre Aursand klart til kjenne at han støtter tilsynslegen i hennes bekymringer. Han er også kritisk til at han som kommuneoverlege ikke er blitt dratt inn i saka.

Aursand konkluderer med at ettersom Helsetilsynet ikke ser grunn til å gjennomføre et nytt tilsyn før det fremmes en ny bekymringsmelding, sender han en ny. Han vil at bemanningen på natt skal gås gjennom på ny.

Ingen kritikk til ansatte

Han har underrettet rådmannen om beslutningen.

Aursand mener det er viktig å poengtere at dette ikke er noen kritikk til de ansatte ved Åndalsnes sjukeheim.

– Jeg vet at de gjør en god jobb under rådende forhold, skriver kommuneoverlegen.

Hendelser

Aursand trekker i brevet sitt inn hendelser i 2010 som etter hans mening gir ekstra grunn til bekymring.

Dement pasient blir funnet liggende på golvet i egen urin og avføring ute av stand til å varsle om fallet. Sannsynligheten er stor for at vedkommende har ligget flere timer og er nedkjølt før vedkommende blir funnet av ansatte som går på dagvakt. Vakthavende lege blir varslet på dagtid. Undersøkelser viser at pasienten har brukket lårbeinet i fallet.

Ny dement pasient blir funnet liggende på golvet ute av stand til å varsle. Mest sannsynlig har vedkommende ligget en stund. Vakthavende lege blir på ny varslet på dagtid. Pasienten sendes til Molde sjukehus og blir der operert for lårhalsbrudd.

En dement pasient blir undersøkt av lege. Da legen ankommer sjukeheimen i 23-tida er det to nattevakter på hele huset. De to kjenner ikke til pasientens forverrete helsetilstand. Den ene av de to nattevaktene er innleid fra heimetjenesten, mener legen. Den andre har liten erfaring. Etter legens mening kjenner de ikke til prosedyrene. De to kan for eksempel ikke finne fram pasientopplysninger til legevaktlegen. Dette står i negativ kontrast til tilsynslegens krav om at opplysninger om pasienter ved sjukeheimen skal være lett tilgjengelig ved legevaktbesøk.

Ingen sjukepleier

Ved Åndalsnes sjukeheim er det to nattevakter til stede, men ingen av dem er sjukepleier. De to har ansvaret for hver sin etasje ved sjukeheimen. I første etasje er det tre avdelinger, Nebba, Grytten og Aak. Denne etasjen er lite egnet for demente pasienter. Nebba og Grytten er likevel skjermete avdelinger som er stengt på dagtid. Dette er nå endret. I dag er kun Nebba som er låst på dagtid. Men høsten 2010 var både Nebba og Grytten låst om natta. Grytten ble åpnet på natt i desember 2010. Dører til enkelte pasientrom holdes låst. Årsaka til det var urolige og vandrende, demente pasienter – man har vansker med skjerming på natt på grunn av lav bemanning.

Dette med låste dører er i enkelte tilfeller på klar kollisjonskurs med regelverket; noe som ble slått fast i rapporten fra Helsetilsynet.

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand fastholder tilsynslegens krav om at bemanningen på nattetid ved Åndalsnes sjukeheim må styrkes. Hans krav er at det må styrkes med en sjukepleierstilling slik at det på natt er en vakt i hver etasje i tillegg til sjukepleieren som kan alternere mellom etasjene.

Faksimile. Åndalsnes Avis skrev første gang om denne saka i desember i fjor.