– Vi har et budsjett på denne jobben på i underkant av 700.000 kroner, sier kirkeverge Ruth Brennhaug Staurseth. Hun forteller at dette er en jobb som har vært planlagt lenge og som nå endelig kan gjennomføres.

Stilas rundt det høge tårnet blir satt opp i disse dager og i neste uke begynner arbeidet med å plukke gammel spon fra taket ned. Arbeidet er samlet beregnet til å ta seks til sju uker og utføres av firmaet Bioconsult som har til hold i Trondheim og er spesialister på denne type arbeid.

– Det er en totalentreprise på dette arbeidet. Det betyr også levering av spon, sier hans Oskar Gaustadnes ved kirkekontoret.