VÅGSTRENDINGENE RASLER med sablene. Og med god grunn. De blir inneklemt mellom de dyre bommene. De er glade for Vågstrandstunnelen. Og de setter pris på at vegen til Vestnes og Sunnmøre blir kortere når Tresfjordbrua blir åpnet. Men at de skal belastes i altfor stor grad økonomisk for dette hører ikke hjemme noen steder.

DE HAR GÅTT TIL valgurnene for å stemme på de politikerne som har sagt at de skal slippe å betale bompenger. De har trodd på dem, men da de overtok makta så snakket de ikke sant likevel. Det er rett og slett så urettferdig det bare kan få blitt. Den nye tunnelen, et rassikringsprosjekt, er det første i landet som belastes med bomavgift.

POLITIKERNE LOKALT har forsøkt. Men har de forsøkt nok? Er påvirkningskraften sterk nok? Blir de lyttet til? Hvis ikke kan dette fort få konsekvenser når det skal stemmes igjen i september. Jeg fristes til å si at vågstrendinger tenker som rindalingene; søke forankring og tilhørighet med naboen. Rindal søker seg til Sør-Trøndelag, Vågstranda kan fort føle seg nærmere og sterkere tilknyttet nabokommunen Vestnes. Så lenge kommunestrukturen er som i dag.

HVOR SKAL RAUMA høre til i framtida? Ønsker vi oss til storkommunen Romsdal? Ellers ser vi mer mot Nesset, Vestnes og/eller mot Lesja og Dovre? Delrapport nummer fire fra Telemarksforskning er klar, innbyggerundersøkelsen pågår. Vil det kunne hjelpe politikerne å danne ett enda bedre grunnlag for det valget som skal ytres? Skal politikerne bestemme ene og alene på det grunnlaget som rapportene konkluderer med til slutt? Eller skal det være folkeavstemning sjøl om innbyggerundersløkelsen skal avdekke folkets syn? Kanskje du får vite med under Raumakonferansen på onsdag, som er åpen for alle.

I MORGEN feirer nasjonaldagen. Gjør vi det i egen bygd, eller søker vi oss til kommunesenteret? Svarene er her nok flere; noen vil feire sammen med flere. Andre føler seg lykkelig som små og i eget nærmiljø. Sjøl om vi ser at ikke mange kommuner, særlig på Østlandet, har så mange lokale arrangement på nasjonaldagen som vi har. Uten at feiringa er mindre av den grunn.

JEG HAR SAGT det før; vi blir for små alene. Vi må ut av egen navle. Vi må knytte til oss et større bo- og arbeidsmarked. Da må flere brikker på plass, bedre tilrettelagt kommunikasjon er en av dem. Kanskje bru over Langfjorden er nærmere enn vi tror? Ser at det som var ei uaktuell bru over Todalsfjorden nå plutselig er mest aktuelt. Litt sånn har det blitt for Langfjordsforbindelsen også.Kommunesammenslåinga er kompleks; det vil være vanskelig å gi ett riktig svar i dag.

MEN ETT SPØRSMÅL har bare ett riktig svar, nemlig det at Vågstranda nå «stenges inne» mellom to bommer. Det svaret er klinkende klart; dette må gjøres noe med. Når Tresfjordbrua er klar til høsten så må det være like klart at de slipper å betale bompenger. Det må politikerne sørge for. Og de som klarer det har trolig også sikret seg en flying start foran høsten valg! God helg og til lykke med nasjonaldagen!

Lars Smisethjell redaktør