RAUMAKONFERANSEN ble en nyttig opplevelse. Ikke fordi det er så unikt å være med på en konferanse. Ei heller fordi alle foredragsholderne var SÅ unike i innhold som innlederen Ingebrigt Steen Jensen. Men mest fordi dette ble en dag med betraktninger, synspunkter og faktabasert informasjon om vår egen kommune, ikke minst sett utafor vår egen navle. Vi fikk bekreftelsen på at mye er bra her. Men vi fikk også vite at vi ikke er spesielt unike. Vi har mye å jobbe med framover.

VI ER IMIDLERTID PÅ RETT VEG. Prosessen startet for 10 år siden, det ble heldigvis markert med utdeling av ambassadørpriser til Arnt Øyvind Siem og Nils Ivar Heggem. Strålende eksempler på at ukuelig tro på Rauma si framtid bærer frukter. Mange har uttrykt utålmodighet i løpet av prosessen, de har ønsket seg konkrete resultater mye kjappere. Men de viktigste aktørene har heldigvis vært tålmodige. Blant annet derfor er vi der vi er i dag. Blant annet derfor kan vi slå oss forsiktig på brystet, stå med rak rygg og se andre i hvitøyet og si at vi kommer fra Rauma og er stolte av det. Slik har det på langt nær vært bestandig.

JEG VIL TLBAKE TIL Ingebrikt Steen Jensen. Ikke bare fordi han er blant de beste når et gjelder bruk av virkemidler for å få fram budskapet. Men også fordi han er så trygg på det han sier. Under minglinga fikk jeg snakket litt mer med den karismatiske karen fra Bærum. Han er et fyrverkeri hva engasjement og meninger angår. Det var et scoop å få ham hit for 10 år siden. Det var starten på en trend som på mange områder har snudd seg. Han var den som trykket på startknappen. Sentrale personer i kommunen har jobbet knallhardt siden for å få Raumasamfunnet på rett glid. De og vi har langt på veg lykkes.

RAUMAKONFERANSEN kostet ikke deltakerne ei eneste krone. Som en kontrast kan det nevnes at den nært forestående Romsdalskonferansen koster 3000 kroner pluss merverdiavgift. Den lokale dagskonferansen har funnet sitt publikum, sin arena. Den ble arrangert for tredje gang og jeg håper å få gleden av mange tilsvarende konferanser i åra framover. Det er så nyttig å kunne stoppe opp i hverdagen for å lytte til flinke mennesker som betrakter oss utenfra. Det er så nyttig å mingle, treffe nye mennesker og utvikle nettverket sitt. Foruten konferansen på dagtid var det også nyttig å sitte sammen rundt middagsbordet på kvelden og snakke uformelt om lokale utfordringer.

TEMAENE var varierte og interessante. Jeg lyttet antakelig mer til noen enn til andre. Men det betyr ikke at alle foredragene og innspillene ikke var nyttige. Det gjorde inntrykk å høre rådgiveren fra SIVA i Trondheim bli imponert over delegasjonen fra Rauma på ti personer. SIVA ble overbevist, på konferansen ble avtalen om etablering av et innovasjonsselskap og innovasjonssenter signert. Og igjen; her må vi igjen vise tålmodighet. Dette kommer ikke på plass om en måned eller seks. Men, jeg understreker, at dette er ett av de største hullene i næringslivet som er avgjørende for at Rauma skal bli enda mer interessant for ressurser med kompetanse i framtida. Rauma sakner kompetansearbeidsplasser.

Nå vil det trolig skje noe med dette. Kanskje en av de viktigste og beste nyhetene for Rauma og om vår framtid på lang tid. Uten kompetanse bremser utviklingen. Eller som en av foredragsholderne sa det på tirsdag: Kompetanse er summen av kunnskap, evne og vilje. Og mangler vi en av elementene er kompetansen lik null.

God helg!

Lars Smisethjellredaktør