Det var mandag formiddag at Utrykningspolitiet hadde byttet ut 60-sonen på Verma med 60-sonen gjennom Holmemstranda. Fartskontrollen viste at det også holdes høg fart i denne delen av Rauma For da status ble gjort opp så viste politiloggen fire førerkortbeslag og 17 forenkla forelegg. De fire førerkortene som ble beslaglagt på stedet endte rutinemessig i anmeldelser. I tillegg fikk også en bilfører forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Det holdes altså ulovlig høg fart i Rauma, kanskje spesielt gjennom 60-sonene. Står andre strekninger med redusert fart på UP's kontrolliste? Måndalen, Veblungsnes, Åfarnes, Mittet og Marstein er slike steder som muligens står for tur. I tillegg til 80-sona mellom Åndalsnes og Isfjorden. Følg med; siste kapitel om fartssyndere og førerkortbeslag i Rauma er ikke skrevet!