Tirsdag formiddag ble det tatt hull i ytterveggene. Alt innbo og annet løsøre skal fjernes – det vil si det som ikke er fjernet skal plasseres i containere og fraktes til et dertil egnet sted. Med rivinga av det som en gang var Harvolds bilverksted, vil området som omtales som Kvartal 1, med ett får langt større areal til rådighet. Men til nå er det ingen som vil fortelle hvilke planer man har arealet som blir liggende tomt tilbake etter at rivinga er over. Wenaasgruppen har kjøpt bygget gjennom et selskap som heter Bjørn Wold AS. Lars Wenaas, daglig leder i Wenaasgruppen AS, sier til Åndalsnes Avis at de ikke har noen umiddelbare planer på nåværende tidspunkt. Blant annet venter de på resultatet av de pågående grunnundersøkelsene i sentrum av Åndalsnes. Arne Marius Voldset og Øyvind Unhjem driver egne firmaer. De er innleid for å delta i arbeidet. Torgeir Venås skal imidlertid med en velutstyrt gravemaskin stå for selve rivingsarbeidet.