Siste ord er ennå ikke sagt om den kontroversielle utbyggingen på Øran, der kommunestyret vedtok å gi Wenaas-gruppen tillatelse til å oppføre et lagerbygg på inntil 25 meters høgde. Bygget vil, om det blir oppført, ligge nært boligfeltet og Kamsodden. Beboerne i området har vært sterkt kritiske til utbyggingen. Nå engasjerer også Naturvernforbundet i saka. De klager kommunestyrets vedtak inn for fylkesmannen fordi de mener friluftsverdier i området blir vesentlig redusert ved utbygging. Forbundet viser også til at Rauma kommune selv har satset på dette friluftsområdet, blant annet i forbindelser med prosjektet Universell utforming på strekningen Åndalsnes - Bjorli, der målet er å sikre god tilgjengelighet til utvalgte friluftsområder, deriblant Kammen. Naturvernforbundet mener også at kommunen har gjort dårlig saksbehandling så langt i prosessen og viser blant annet til at reguleringssaka ikke er kunngjort på kommunens egen nettside. De er også kritiske til at reguleringsarbeidet har gått fort og at Naturvernforbundet ikke fikk oversendt vedtaket, på tross av at de på forhånd hadde sendt et åpent brev til kommunestyret. Klagen er undertegnet fylkesleder Øystein Folden og leder i Rauma, Gunn. N. Morstøl. Per Vidar Kjølmoen per.vidar.kjolmoen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 23, mobil: 917 99964

<B>Gir seg ikke. </B>Naturvernforbundet, ved fylkesleder Øystein Folden, klager Rauma kommune inn for fylkesmannen.