Fjordkryssinga vil bli i underkant av 2 kilometer lang – med ei sjøfylling på 700 meter, ei bru på 1290 meter der maks seilingshøgde skal være 32 meter. Det skal i tillegg bygges 750 meter med tilførselsveger på land.

Kostnadsoverslaget for Tresfjordbrua er på 887 millioner, 2012-kroner.

Rundt regnet vil det være behov for 500.000 kubikkmeter steinmasse til fyllinger – mest fra Vikebukt retning Vestnes. Rundt regnet 120.000 kubikkmeter tunnelmasse ligger allerede i traseen; stein som i sin tid ble kjørt hit fra Måndalstunnelen.

Nå skal hele uttaket fra Vågstrandstunnelen og forskjæringer fraktes til fyllinga på Vikebukt; dette antar man skal være nok.

I traseen der brua skal etableres på pæler, er største avstand fra fjordoverflata til bunnen, 40 meter. I deler av området ligger det utfordringer på vent. Årsaka til det er hardheten i fjordbunnen. De har vansker med å drive pilarene djupt nok.

Rundkjøring

På Vikebukt-sida vil det bli etablert en ny veg retning fyllinga på brua. På Remmem; på Helland-sida av brua vil det bli en forholdsvis kort vegbit fra bru og inn på E-39; hovedvegen.

– Her vil det bli etablert ei rundkjøring i forbindelsen mellom bru og europavegen, opplyser prosjektleder Hallgeir Brudeseth.

Arbeidet med veger i hver ende av brua vil mest sannsynlig starte opp til høsten. Anleggsperioden for brua vil vare hele 2013 og 2014 med åpning sommeren 2015.

I tillegg til arbeidet på og i hver ende av Tresfjordbrua, er det også lagt opp til en del miljøtiltak rundt Tresfjorden.

Arbeidet med bomstasjonene i tilknytning til bru og tunnel samt de som er planlagt på hver side av Tresfjorden, vil også være ferdig sommeren 2015. Det kan dermed ligge an til litt gratiskjøring gjennom Vågstrandstunnelen.

Når det gjelder bompasseringene blir det lagt opp til to satser – en for stor bil, en for liten bil. Passasjerene vil kjøre gratis. Også MC-er og El-biler vil kjøre gratis – i alle fall slik ordninger med autopass er i dag.