Litt framtidsdrømmer – et snev av science fiction til og med. Litt realisme. Men aller mest behov for et urokkelig pågangsmot, enighet politikere imellom og mye penger.

Tirsdag kveld presenterte selskapet Norsk Bane AS sine planer for en høyhastighets jernbane mellom Dombås og Ålesund, en avlegger fra en framtidig hurtigtogbane mellom Oslo og Trondheim. Planer som har sitt utgangspunkt i en utredning gjort av Deutsche Bahn.

Jørg Westermann er daglig leder i selskapet. Han mener planene om en høyhastighetsbane til Ålesund er realiserbar; det trass en byggekostnad stipulert til 33,5 milliarder kroner.

I tunnel

Hvor vil så Norsk Bane AS at traseen for den nye banen skal gå?

Strake vegen fra Dombås til Bjorli, som vil være første stasjon. Deretter skjærer den seg på skrå ned i Romsdalen – ikke ned i dalbunnen men på skrå retning Vermedalen.

For å unngå konflikt med landskapsvern og nasjonalpark skal banen der legges i tunnel – en 24,2 kilometer lang tunnel som dukker ut i lyset igjen i Grønningseterdalen i Valldal. Her skal stasjon nummer to etableres.

En ny tunnel skal bringe banen mot vest. I Øvstedal i Tresfjord dukker den på nytt fram i dagslyset. Så vil den følge vestsida av Tresfjorden fram til Flatevågen på Vestnes, der stasjon nummer tre vil bli etablert.

Moa og Ålesund

Fra Vestnes vil traseen så gå videre sørvestover til Moa, der stasjon nummer fire skal etableres. Endestasjonen på banen vil være i Ålesund by.

Reisetid fra Ålesund til Oslo er beregnet til 2 timer og 30 minutter; kjappere enn å reise til fylkets flyplasser for å ta luftbåren transport til Gardermoen og hovedstaden, med andre ord.

Pukkens tid under jernbanesporene skal være over om Norsk Bane AS får gjennomslag for planene sine. Med tog som kjører i 250 kilometer i timen; kanskje opp til 300 – vil banelegemet være laget av betongelementer. Sporvidden på de hurtiggående togene vil være halvanna meter; med andre ord langt breiere jernbanetraseer enn dagens.

Ingen Rauma

Hvor kommer så Rauma inn i bildet?

Ingen steder, faktisk. Er de heldig vil øverdalingene se toget som et gråblått strek i terrenget retning tunnelinnslag i Vermedalen. Men ellers vil det bli lite jernbanesus i Romsdalen og kommunen vår.

Bjorli vil bli indre deler av kommunens stasjon. Innbyggerne i de vestligste delene av kommunen vil ha kortest veg til Vestnes.

HELE ARTIKKELEN LESER DU I TORSDAGENS PAPIRUTGAVE AV ÅNDALSNES AVIS.