Stiftelsen Livsglede for eldre i Rauma er et av kun åtte tilsvarende tiltak i hele landet. Stiftelsen ble startet i Kristiansund og Rauma er en lokalavdeling. Dette ville stortingsrepresentanten ta i nærmere øyesyn og tok turen innom, sammen med Inger Mette Hogstad fra Molde SV. Kim Hugo Nyheim og Yvonne Wold sto klare til å ta imot og sammen fikk delegasjonen høre og se engasjerte mennesker. Livsglede for eldre drives av et styre og alt arbeidet som gjøres er utelukkende basert på idealisme. – I tillegg er det meninga at når vi arrangerer noe så skal dem som er med heller ikke betale noe, forklarer Aud Laila Kvam, et av styremedlemmene. Mangler folk Det var ikke fritt for at Karin Andersen fikk høre like mye om hverdagen på sjukeheimen som prosjektet Livsglede for eldre. – Grunnen til at vi holder på med Livsglede for eldre er at vi også jobber her på sjukeheimen. Derfor vet vi hvordan hverdagen er for de eldre, sa Bodil Bue. Så fikk Andersen høre om hvordan det er å gå hjem fra arbeid med dårlig samvittighet hver eneste dag, fordi man bare får tid til det aller nødvendigste og knapt nok det. Ifølge Livsglede-gjengen får beboerne ved sjukeheimen god ernæring og det mest nødvendige av stell, men det er også alt. Andersen fikk høre hvordan det aldri er tid til å sette seg ned med de gamle og hvordan ikke alle kommer seg opp til frokost på grunn av manglende kapasitet. Ikke minst den kroniske mangelen på bemanning ble lekset opp for stortingsrepresentanten, som på ingen måte var overrasket. – Dette går igjen over hele landet, sa hun og sa seg samtidig helt enig med pleierne i at den utstrakte bruken av vikarer var tøft både for vikarene og for kommuneøkonomien. – Søk om støtte Andersen lot seg imponere av den engasjerte gjengen som også bruker av fritida si for å gjøre det de ikke får tid til på jobb. – I mitt hode synes jeg det dere gjør på fritida hører med til drifta av sjukeheimen. – Jeg skulle gjerne hatt med meg penger til dere i dag, la hun til, vel vitende om at pengestøtte er det som kan drive Livsglede for eldre videre. Stortingsrepresentanten viste til Den Kulturelle Spaserstokken, som i år har fordelt 10 millioner kroner på tiltak i over 60 kommuner. – Pengene er brukt opp i år, men neste år ligger det 15 millioner i potten. Har dere ikke søkt så må dere sørge for å gjøre det, sa Andersen. – Skandale For de lokale representantene Nyheim og Wold ble det et tankevekkende møte, spesielt rundt dette at vedtak på rådhuset fattes over hodene på dem som jobber ved institusjonene. Pleierne fortalte blant annet om et nytt varmeanlegg som ble trædd ned over hodene deres for en del år siden. Det gamle anlegget var slik at temperaturen kunne stilles i hvert enkelt rom. Det nye som kom går via data og om en beboer vil ha det varmere eller kaldere på rommet må dette ønsket formidles via Trondheim. – Resultatet har blitt at det går mer strøm og ikke går det an å skaffe deler lenger heller, hevdet Bue, som synes hele varmeanlegget er noe nær en skandale, vedtatt av folk som ikke kjenner hverdagen på en sjukeheim på kroppen. Aud Laila Kvam syntes det var godt å få sagt litt ifra, men var samtidig veldig klar over tida vi er inne i.– Jeg håper vi ikke blir glemt etter valget.