Det er overingeniør Hans Skiri som sier dette når vi spør om store nedbørsmengder har ført til problemer for kommunen de siste dagene. For sjøl om Rauma ikke har vært rammet på linje med flere steder i ytre strøk av Romsdal, har flere veger fått en alvorlig trøkk de siste dagen. Ikke minst i Liabygda der store mengder vann kom ned langs vegen til Venjesdalen og forårsaket store ødeleggelser på vegen fra Liabygda, ned Junkerdalen og ned forbi den gamle fyllplassen i Isfjorden. Her var vegen fortsatt stengt da Åndalsnes Avis var på stedet onsdag formiddag.

Øverdalen

Men Skiri forteller også at både vegen til Brude og vegen til Sletta, begge på Verma, har blitt påført stor skader de siste to dagene. Halve vegbanen raste ut på vegen til Sletta og vegen var ikke kjørbar med annet enn traktor i en periode på dagen tirsdag. På vegen til Brude var det store problemer både tirsdag, natt til onsdag og utover dagen onsdag fordi stikkrenne var frosset og ikke klarte å ta unna de store vannmengdene. Kommunen var på plass utover dagen onsdag for å tine stikkrenner i området.

– Men vi har problemer med at rørerne fryser til igjen fordi det er så mye tele i jorda, forteller Hans Skiri.

Nordsida

Og på enkelte steder på Nordsida var det problemer utover dagen på tirsdag. Hans Skiri forteller at både ved Brevik i Isfjorden og på Slemmen var deler av vegen ødelagt på grunn av mye vann. Kommunens vedlikeholdsfolk var imidlertid ute og fikk fikset det mest akutte i løpet av kort tid.

– Det gjør at vi føler oss ganske à jour før det kommer nye store nedbørsmengder. Det er i alle fall meldt mye regn, sa Hans Skiri til Åndalsnes Avis på formiddag onsdag.

NVEs varsel

Det er ventet 50-100 mm lokalt fra Hordaland nord for Hardangerfjorden til og med Møre og Romsdal i løpet av onsdag, mens det siste døgn kom 100-150 mm lokalt i dette området. Nedbøren ventes å komme som regn opp til 800-1000 m oh. Onsdag ventes det også mye nedbør i Sør-Trøndelag, spesielt på indre strøk.

Dette medfører ny vannføringsøkning fra i natt. Det ventes størst vannføringsøkning i midtre og indre strøk. Regn og snøsmelting vil fortsatt kunne føre til lokale isganger i hele varslingsperioden. Det er også fare for lokale oversvømmelser som følge av is og snø som tetter bekkeløp, rør, sluk og andre avløpsveier, samt tele i bakken.

Forsenkninger og bekkeløp vil fortsatt være utsatt for sørpeskred (flomlignende skred av vannmettet snø). Løsmasseskred kan forekomme i tilknytning til sørpeskred. Det er stor usikkerhet knyttet til både nedbørmengder og temperatur. Det er derfor usikkert hvor høyt opp og hvor langt inn nedbøren vil komme som regn.