Ordførerne i Sogn og Fjordane liker dårlig at HV11 og Setnesmoen er foreslått nedlagt, og de har sammen sendt et opprop til Stortinget.

– Dette vil få alvorlege følgjer for samfunnstryggleiken i vår del av landet både i krig- og fredstid, skriver ordførerne i oppropet.

Det var avisa Firda som først omtalte saken.

Alle de 26 ordførerene har signert oppropet.

De peker på at Norge ikke vil ha et landsdekkende forsvar uten HV11, og at de to fylkene som HV11 dekker har 400.000 innbyggere og et arial på størrelse med Danmark.

– Ut frå dette vil vi fremje eit krystallklart krav om at Stortinget seier nei til framlegget om nedbygging av Heimevernet i Sør-Norge og nedlegging av HV11. Vi kan ikkje akseptere at Stortinget stryk vår del av landet frå forsvarskartet, skriver de.