Spesialrådgiver Ole Kjell Talberg legger ikke skjul på at kommunen har fått i fanget en sak og en utfordring de ikke var forberedt på. Det er nemlig en kommunes ansvar å sørge både for at det eksisterer en veterinærtjeneste og at det blir tilbudt en vaktordning som fungerer.

– Det har vi nå klart, både gjennom samarbeid med næringa og med flere veterinærer, sier Ole Kjell Talberg og innrømmer at dette har vært utfordrende.

Men nå er altså en ordning på plass som skal løse utfordringene resten av dette året. Talberg viser til at veterinær Øyvind Vada var inne i sommer og tidligere i høst og vil også stille opp senere denne høsten. Han jobber til daglig i Støren.

– Vi har fått til en avtale med begge veterinærene i Vestnes. Både Peder Rekdal og Jon Hølmo vil bidra i vår vaktordning. Jan Peter Valde skal kjøre en del helgevakter og Silje Toft er snart tilbake, sier Talberg og legger til at kommunen nå får en rolle i en klargjøringsprosess der målet er å få på plass en rekruttering og en ordning som gir et fullstendig næringsgrunnlag for veterinærer som vil komme hit.

– Er du fornøyd med ordningen dere nå har fått til?

– Ut fra de rådende forhold, vil jeg si det, men hva som skjer over nyttår er fremdeles et åpent spørsmål, sier Ole Kjell Talberg.