Grand Hotell på Åndalsnes regner med å gå en spesielt god sommer i møte. Direktør Ola Elias Åndal begrunner dette med mengden av forhåndsbestillinger som tegner til å bli svært bra foran årets sommer.

Åndal er klar på at det er den aktive turisten som nå er i ferd med å overta for bussturistene. Og akkurat det er direktøren bare glad for. Han sier det er mange grunner til det. Det har med prispress, og med at gruppeturister er en annen type turister enn individuelle turister, å gjøre.

– Vi får en helt annen mulighet til å yte sørvis og få kontakt med de individuelle turistene. Bussturister opptrer i flokk og de preger hele stemningen på hotellet. De legger også igjen mye mindre penger, sier Åndal og legger til at hotellet kommer til å satse enda mer på å markedsføre seg mot aktivitetsturisme.

– Veldig mange kommer for å gå Romsdalseggen. Vi selger nå pakker med overnatting, mat og vår egen transport i en egen buss. Dette for at våre gjester sjøl kan bestemme når de vil gå og ikke gå i flokk om de ikke ønsker det, sier Åndal.

Ola Elias Åndal viser også til at svak kronekurs vil virke inn på årets turistsesong og han forventer 10 prosent stiging av utenlandske turister på grunn av dette.

– Trollstigen er alltid den aller største magneten. Det er alltid grunn til å håpe på en tidlig åpning. At Vegvesenet allerede har begynt å planlegge brøytinga, er en god nyhet for oss, sier Ola Elias Åndal.