I tirsdagens formannskapsmøte vedtok formannskapet at Rauma kommune ikke skal søke om deltagelse i forsøksordningen for statlig finansiering av omsorgstjenesten.

- I kommende periode prioriteres utvikling og kvalitetsheving av tjenesten gjennom hovedprosjektet for tjeneste-, organisasjons- og teknologiutvikling (TOT), bygging av nytt helsehus og økonomisk rammestyring av tjenestene, heter det i vedtaket.

Innstillingen ble vedtatt med åtte stemmer mot en stemme. Ronny Antonsen (FrP) stemte for sitt eget forslag om å søke deltagelse i ordningen. Fremskrittspartiet har også tidligere utrykt at de mener det ville være bra for Rauma å søke om deltagelse i forsøksordningen.

Saken skal behandles i neste kommunestyremøte.