Askeskuddsjuka er en infeksjon som forårsakes av fra angrep av soppen askeskuddbeger. Hovedsymptomet er at skudd og blader på treet visner og dør.

– Rundt angrepsstedet er barken brunlig, mot gråaktig der det er friskt. Skjærer man i området ser en også at veden begynner å anta en brunlig farge, soppen trenger altså inn i veden og vanntransporten stopper opp. Deretter visner skuddet, forklarer seniorrådgiver i Norsk institutt for bioøkonomi Halvor Solheim.

Han driver nå et kartleggingsarbeid av sjukdommen som sprer seg dramatisk oppover vestlandet. I fjor var Rauma det nordligste området som var registrert, men Solheim frykter at sjukdommen har spredd seg videre.

– Soppen sprer seg naturlig med vinden, men over lengre distanser er det kjøp og salg av plantevarer som er årsaka, sier seniorrådgiveren som hittil har registrert sjuke trær på Grytten kirkegard og i Måndalen.

Medfører færre asketrær

Ifølge Solheim kan sjukdomen medføre en vesentlig reduksjon av asketrærne. I Litauen har 60 % av askeskogen forsvunnet på grunn av askeskuddsjuka.

– Hvis infeksjonen setter seg på treet, kan det i verste fall føre til at treet dør, sier Solheim og legger til dette særlig gjelder de yngre trærne.

Først i Polen

Askeskuddsjukas spredning til Europa ble først oppdaget i Polen tidlig på 1990-tallet. Foreløpig har ikke forskerne funnet noen kur for sjukdommen.

– Askens framtid er dessverre usikker, men vi jobber med å finne en løsning på problemet. For enkeltstående trær kan det hjelpe å rake bort løvet rundt treet, men for trær i en skog er det tilnærmet umulig, sier Solheim.