Foreløpig er politiet svært fornøyde med det de har sett når de har vært rundt ved skolene i forbindelse med skolestarten.

- Foreløpig har vi ikke sett et eneste barn uten setebelte, så det er kjempebra. Vi er glade for at det arbeidet vi har gjort tidligere år, og det samarbeidet vi har med skolen og FAU, ser ut til å gi resultater, sier politibetjent Richard Merlid.

- Av det vi har sett disse dagene har folk vist hensynsfull kjøring. Det er spesielt viktig å ta hensyn når man kjører forbi et skoleområde, og særlig nå de første dagene, når det ferdes mange nye førsteklassinger her. Derfor er det også viktig for oss å være synlige i denne tida, supplerer politibetjent Per-Tore Storbråten.

Hjelmen mangler

Torsdag morgen stod politibetjentene ved Åndalsnes barneskole. De sjekket setebelter, mobilbruk og at alle kjørte hensynsfullt forbi skolen.

Politibetjentene slo også av en prat med elevene som kom til fots, på sparkesykkel og på sykkel. Et par syklister måtte få beskjed om å huske hjelmen i morgen.

- Vi ønsker at flere skal bruke hjelm. Vi har sett endel elever som ikke gjør det disse dagene, og særlig gjelder dette ungdomsskoleelever. Vi oppfordrer foreldre til å ta denne praten med barna sine. Selv om man ikke sykler så fort, kan det gå galt i en ulykke, sier Merlid.

Skolepatruljen kommer

Mandag skal skolepatruljen ha opplæring.

De skal hjelpe de yngre elever i et stort trafikkbilde. Særlig kan rundkjøringa på Åndalsnes være skummel, og da kan det være fint å få litt hjelp av en 10. klassing.

- Vi har hatt skolepatrulje i mange år, og det pleier å fungere veldig bra, sier Merlid.

Politibetjent Per-Tore Storbråten følger med trafikken utenfor Åndalsnes barneskole. Foto: Stine Vandevjen Olsen