18 eiendommer ble solgt i Rauma i juni.

Disse solgte i juli

Fonnagata 8 (Gnr 5, bnr 61) er solgt for kr 1.850.000 fra Magny Libekk til Sara Charlotte Nyberg-Vik og Ronnie Andre Vik (20.07.2017)

Teglverkvegen 29 A (Gnr 27, bnr 658) er solgt for kr 1.450.000 fra Wenche Karin Sandvik og Bjørn Terje Sandvik til Brage Sæth (20.07.2017)

Gnr 43, bnr 738 er solgt for kr 3.400.000 fra Håkon Alexander Jessen og Maria Walla til Susanne Vennerød (19.07.2017)

Gnr 24, bnr 39 er solgt for kr 850.000 fra Jo William Boman til Bo Grenda Skorgedalen As (18.07.2017)

Andel av Gnr 201, bnr 66 er overdratt fra Bjørn Juul til Aud Marit Juul (18.07.2017) Overdragelsen omfatter også e.d. i Sula kommune

Gnr 111, bnr 8 er solgt for kr 1.500.000 fra Lise Marlén Dahle og Alf-Martin Hovde Bergsvik til Andrew Stewart Hudson og Stine M A Bjørlykhaug (17.07.2017)

Gnr 38, bnr 41 er solgt for kr 210.000 fra Bradley Scott Palmer og Bente A Talseth-Palmer til Arild Herskedal, Rolf Reppen, Jan Iver Tokle, Jan Ottar Flydahl, Jakob Lorents Skorgen, Arne Eide, Oddgeir Flydahl, Terje Vidar Stensland, Arvid Kavli, Lars Kristian Hattrem, Arne Farkvam, Jens Dithlevsen, Kurt Bredeli, Roger Arne Pedersen og Inge Håvard Unhjem (13.07.2017)

Gnr 9, bnr 24 er solgt for kr 1.250.000 fra Mona Aalstad og Terje Steinar Meyer til Edmund Meyer (12.07.2017). Salget omfatter også Gnr 9, bnr 25

Lilleteigen 4 (Gnr 27, bnr 476) er solgt for kr 2.650.000 fra Astrid Kristiansen til Maria Pedersen Natland og Steffen Rønnestad Natland (12.07.2017)

Svingen 2 (Gnr 3, bnr 26) er solgt for kr 1.680.000 fra Jan Ove Lundring til Laima Buteniene og Eduardas Butkus (11.07.2017)

Langhauan 26 (Gnr 43, bnr 559) er solgt for kr 3.200.000 fra Emami Masoud og Louise Härtel til Kenneth Dahle og Monia I Kvam Touihri (11.07.2017). Salget omfatter også Gnr 43, bnr 560

Jernbanegata 3 B (Gnr 12, bnr 25, seksjon 4) er solgt for kr 2.790.000 fra Nyka Boliger As til Magny Libekk (10.07.2017)

Råket 13 (Gnr 43, bnr 474) er solgt for kr 1.600.000 fra Øyvind Anders Heggem, Magne Dagfinn Heggem, Roar Terje Heggem, Asbjørn Leidulf Heggem og Steinar Rune Heggem til Anne Simone Kensho (07.07.2017)

Storteigen Borettslag andelsnr 12 er solgt for kr 1.490.000 fra Simon Meek til Ole Tommy Holm (06.07.2017)

Andel av Skolegata 5 (Gnr 27, bnr 393) er solgt for kr 1.157.500 fra Liv Hegle til Kåre Olav Hegle (06.07.2017)

Andel av Gnr 136, bnr 11 er overdratt fra Linda Marita Strømme til Lasse Alexander Strømme (06.07.2017)

Gnr 158, bnr 22 er overdratt fra Odd Holm til Anita Holm (04.07.2017)

Vollan 13 (Gnr 27, bnr 226, seksjon 26) er solgt for kr 4.550.000 fra Planor Bolig As til Wenche Anniken Sørli (03.07.2017)