– Oppstartsdagen er mandag i neste uke, sier Kai Andre Døving Sæther i Statens vegvesen. Men han sier også at forberedende arbeid startet allerede mandag denne uka. Og med forberedende arbeid mener han brøyting av vegen framover Isterdalen. Blant annet har det gått skred i dette området som det tar tid å arbeide seg gjennom. Målet er at det skal være framkommelig fram til bommen i løpet av inneværende uke.

Døving Sæther forteller videre at det er berammet såkalt oppstartsmøte mandag 16. april. Det betyr at det blir begynt på det omfattende arbeidet med å brøyte seg over Trollstigen.

– Det er registrert mye is i Kjellstadlinja, veldig mye is, sier Døving Sæther og legger ikke skjul på at det nok vil skape utfordringer denne våren. Det har ikke minst med sikkerheten å gjøre.

– Hvordan står det til med snømengdene over fjellet?

– det har vi ikke sikre opplysninger om. Vi har vært i kontakt med end el folk som vi vet ferdes ganske mye der oppe uten at det har gitt oss gode opplysninger om snømengdene. Ut fra observasjoner som er gjort med kikkert, kan det tyde på at det er en god del snø, men ikke sensasjonelt mye, mener Døving Sæther.

I fjor ble brøytinga av Trollstigen omfattet med svært stor medieinteresse da det ble laget en film som ble publisert på Facebook og som med det ble spredt verden over. Når Trollstigen åpner, er ett av de store spørsmålene reiselivet stiller seg hvert år. Så langt er det altfor tidlig å antyde noe som helst om årets åpningsdato, men det omfattende arbeidet begynner altså for fullt i neste uke om været spiller på lag.