– Samarbeid på tvers kan skape gode løsninger for aktivitet i sentrum

foto