Kommunen ser på mulighet for å kjøpe sentrumslokale