Et bygge- og deleforbud kan utløse erstatningskrav