– Bør avslå oppdrettsanlegg i påvente av ny sjøarealplan

foto
TRENGER ET NYERE KUNNSKAPSGRUNNLAG: Ordfører Yvonne Wold (SV) peker på at en ny sjøarealplan med marine grunnkart er i komminga, og dette bør ligge til grunn før en avgjørelse tas vedrørende oppdrettsanlegg i Langfjorden. Foto: Per-Kristian Bratteng