NVE: - Auka bevegelsar er forventa som følgje av regn