Langtransportsjåfør er ikke fornøyd med svaret fra Statens vegvesen om midlertidig skilting.

Erling Gullbekkhei fra Ålesund kjører E136 mellom Ålesund og Oslo seks ganger i uka.

I åa.no mandag kritiserte han Vegvesenet for at de ikke snur skiltene om nedsatt fart, eller dekker dem til, når det ikke forgår vegarbeid. Og vegarbeid er det mye av på E136.

Prosjektleder Halgeir Brudeset i Statens vegvesen svarte:

– Sjøl om det ikke foregår arbeid, så er det et anleggsområde. Da kan det stå maskiner inn til vegen og det kan være midlertidigheter av forskjellige slag.

Ulv, ulv

Gullbekkhei er ikke fornøyd med dette svaret.

– I Innfjordtunnelen på de nevnte 50-sonene er det overhodet ingenting som gjør det farlig om farten ikke blir redusert etter min mening. Jeg har lett etter hva som kan kvalifisere til redusert fart der, men kan ikke finne noen ting.

Han mener også at ved Marstein er det heller ikke noe ved vegen som gjør det farlig, kun et anleggsområde langt til side for vegen.

– Her er det riktignok anleggsområde og fare for anleggstrafikk på dagtid, men ikke på kveld eller nattetid. Da skal skiltene snus eller tildekkes! Det samme gjelder på Lesjaskog hvor det bygges gang- og sykkelveg.

Han mener at folk på denne måten bare mister respekten for skiltinga.

– At ikke skiltene blir snudd eller blendet etter arbeidstid, er rett og slett arrogant og en hån mot trafikantene. Det blir som å rope ulv uten at man ser den.

Må snus vekk

Han mener at en anleggsmaskin som står en meter ved siden av vegen ikke er mer farlig enn alle steinknausene som stikker ut mot vegene i Romsdal.

Han sier også at problemet kan være at det dukker opp hvite skilt med andre fartsgrenser mellom de gule skiltene.

– Ifølge svar jeg har fått fra Vegvesenet, skal de gule skiltene blendes eller snus vekk fra vegbanen når det ikke foregår anleggstrafikk som utgjør en fare langs vegen.

Brudeset i Statens vegvesen sier at de har ikke så mye mer å kommentere.

– Det er entreprenøren som vurderer fartsgrensene og så godkjennes dette av skiltmyndighetene. Det kan være at det ikke er optimalt skiltet på anleggene, men det blir for detaljert til å ta i denne debatten.