– Jeg liker å jobbe langsiktig med alt vi gjør, sier Josef Nyström som er leder for Houdini Norge.

Han bekrefter at Houdini har inngått en avtale med Norsk fjellfestival, sjøl om detaljene i avtalen ennå ikke er signert.

Det er store og kjente aktører som Ulvang, Hagløfs og Bergans Houdini nå tar over etter og Nyström begrunner dette med at han regner Fjellfestivalen som ett av landets aller mest betydningsfulle fjellarrangement.

Det omfatter også alt fra enkle til utfordrende aktiviteter og det omfattes av aktiviteter for alle fra barn til godt voksne.

– Romsdalen matcher dessuten Houdini på en god måte gjennom å eksponere det lokale og kortreiste friluftslivet i tillegg til det nasjonale og internasjonale. For oss er det et stort poeng at vi ikke må reise til Alpene for å kunne stå på ski, sier Josef Nyström.

- Stor sak for oss

Han legger til at gode kontakter i Romsdalen også gjør at utstyr kan prøves ut i området av folk både i Romsdal Lodge og Ski-Romsdal.

– Vi gjorde allerede i fjor film- og bildetaking i Romsdalen med tanke på vårt markedsføringsmateriell, og nå blir vi utstyrsleverandør til Fjellfestivalen. Vi vil være på plass allerede fra Romsdalsvinter i mars. Vi vil der ha et sterkt nærvær. Fjellfestivalen er det største arrangementet vi noen gang har vært med på uansett land. Det er en stor sak for oss, sier Josef Nyström.

– Dere kommer etter kjente merker Ulvang, Hagløfs og Bergans. Hva tenker du om det?

– Vi er «up and coming» og vi har godt fotfeste i miljøet i Romsdalen ikke minst gjennom butikken Friluftslek på stedet. Vi regner dette som en etablert kanal der vi får vist og fram, sier Nyström.

– Houdini er et litt mindre kjent merke. Hva tenker du om det, festivalsjef Solrun Sylte?

– Ja, kanskje, men samtidig godt etablert i miljøet her. Jeg er veldig fornøyd med denne avtalen fordi Houdini står for en tankegang, filosofi og en miljøvennlighet som vi gjerne vil identifisere oss med, sier Sylte. Hun legger til at han håper på en langsiktighet i denne avtalen og at det ikke dreier seg om reine penger, men om sponsing av utstyr som blant annet skal gå som en takk til alle som gjør en frivillig jobb for fjellfestivalen.