Alle kommuner i Møre og Romsdal er godt i gang med arbeidet med kommunereforma. I det arbeidet er det viktig å involvere ungdommen, mener Fylkesmannen, siden det er dem som skal leve med resultatet av reformen.

¨Fylkesmannen er også opptatt av at ungdommene skal ønske å komme tilbake til hjemkommunen etter endt utdanning eller arbeidserfaring. Som et ledd i dette har Fylkesmannen vedtatt å utbetale 50.000 kroner til hver enkelt kommune, som skal burkes i arbeidet med å få flest mulige ungdommer engasjert.

Fylkesmannen har også tatt initiativ til et undervisningsopplegg og forslag til en kommunereformkonkuranse. Undervisningspakken er kommet til etter innspill fra møter med ungdomsrådene og Fylkesmannen håper at flest mulige kommuner ønsker å bruke den.

Undervisningsopplegget er laget slik at det trenges lite forberedelser for lærerne, og passer like bra for ungdomsskolen som den videregående skole.