Kommunestyret møtes torsdag til det første ordinære møtet etter konstitueringsmøtet. Møtet begynte klokka 14.00

Sakslisten hele møtet finner du her.

Kommune-TV leveres av Rauma kommune.