– Nå kan vi konsentrere oss om markedsføringen, sier reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke og legger ikke skjul på at hun er meget godt fornøyd med at Den Norske Turistforening nå kommer sterkt inn i et samarbeid om Romsdalseggen. I praksis betyr dette at det lokale turistkontoret ikke lenger behøver å tenke på varding og drenering i myrutsatte områder. Det skal turistforeningen nå ta seg av på samme måte som det gjøres på tilsvarende ruter ellers i landet. Romsdalseggen kommer også med i turistforeningens publikasjoner.

– Vi jobber derfor nå med salget og vi har invitert våre medlemsbedrifter til å markere seg under Romsdalseggen. Vi selger nå pakker til priser fra 495 kroner og dette inkluderer overnatting i oppredde senger med frokost, transport med buss til Venjesdalen og kart og informasjon, sier reiselivssjef Gråberg Bakke og legger ikke skjul på at hun er glad hun nå kan konsentrere seg om salg og markedsføring.

– Og så vil turistforeningen bygge hytte i Venjesdalen? Det hilser vel du velkomment?

– Alt som kan gjøre at produktet blir mer komplett er velkomment. Så vidt jeg vet ligger nå byggesøknaden hos kommunen for godkjenning, sier reiselivssjefen.

– Og planene med utenlandske piloter står fortsatt ved lag?

– Vi har allerede fått mellom 300 og 400 som har meldt sin interesse. Vi kommer til å ha en strengere utvelgelse enn sist med de norske og dette kommer til å skje nå i løpet av mars. Ekstremvarianten er ute fordi vi ser at den er for farlig uten guide, men vi inviterer til normalruta og Romsdalseggen familie, også den i en ny variant, avslutter Hilde Gråberg Bakke.