Karina Staurset skal om en måneds tid ta sin fagprøve som helsefagarbeider. Hun føler hun har sikret seg jobb yrkeslivet ut, og er overrasket over å høre at kun åtte ønsker å studere helse- og sosial ved Rauma videregående skole. Hun tror få av søkerne vil velge fagbrev som helsefagarbeider.

Gode erfaringer

– Vi var cirka 20 i klassen på grunnfag. Nå var vi kun to som tok eksamen i helsearbeiderfaget. De fleste ville gå videre på barne- og ungdomsarbeiderfag, forteller hun.

Staurset tror at usikkerhet rundt om det er lærlingeplasser kan spille inn når elevene skal velge retning. Sjøl har hun bare gode erfaringer med akkurat det.

– Jeg begynte egentlig på sjukepleie i Molde, men etter fem uker hoppet jeg av. Det var nok flaks, men kommunen hadde faktisk en ledig lærlingeplass til meg.

– Mer informasjon

Lærlingen tror man i rekrutteringsarbeidet må bli flinkere til å informere om utdanningen, og valgmulighetene man får som student på helse- og sosial.

– Hva med å oppfordre elever på ungdomsskolen til å velge jobb på sjukeheim i arbeidsuka? Jeg tror mange strekker seg etter høgere utdanning uten å vite om alle mulighetene helse- og sosialfag gir, fortsetter hun.

Mer informasjon om yrket kan også bryte ned noen myter, mener hun.

– Mange har forbinder en sjukeheim med noe negativt. Det tror jeg skyldes mangel på informasjon. Å få hjelpe et menneske er veldig fint, avslutter hun.