70 konfirmanter var i helga på seminar i forbindelse med den landsomfattende fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Tittelen for aksjonen som arrangeres 27. mars, er "Det handler om rettferdighet".

Rollespill

Rollespill, var ifølge diakon Rune Singelstad, en sentral del av seminaret.

– Konfirmantene ble delt inn i fem grupper som skulle representere hvert sitt land. De ulike landene fikk utdelt ulike ressurser, men alle skulle lage hver sin papirfigur etter bestemte mål. To av landene var USA og Norge, som begge har mye teknologi, men ikke så mye råvarer. De fikk derfor utdelt passer og blyant, men lite papir. Andre land fikk utdelt mye råstoff i form av papir, men manglet teknologi. De ulike papirfigurene ble prissatt undervegs, og ungdommene måtte bytte til seg det de trengte for å kunne lage figurene. Alt måtte gjennom ei godkjenning i Verdensbanken, forteller Singelstad.

– Viktig innblikk

Han er imponert over engasjementet til ungdommene.

– Rollespillet handler om det som faktisk skjer i verden i dag, og det er en veldig fin måte å lære på. De hadde et tilsvarende rollespill om produksjon og eksport som viser at fattige land sitter igjen med minimalt, sier han.

Singelstad mener det er viktig at ungdom i Norge som har så gode materielle forutsetninger, får innblikk i at andre lever under helt andre vilkår.

– Ungdom har en flott rettferdighetssans. De har tydelige tanker om det, legger han til.

27. mars skal alle konfirmantene ut med bøsser for å smale inn penger til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Søndag arrangeres det fastegudstjeneste i Hen og Holm kirke.