Leserne Edmund Søvik og Lasse Fedje har sendt Åndalsnes Avis bilder av en mandarinand som tilsynelatende har slått seg til ro på Moldsvordammen i Isfjorden.

– Jeg har fotografert den mange ganger, sier Lasse Fedje. – Den har hengt rundt her i et par uker nå.

Det har vært flere observasjoner av Mandarinand i Norge, og også her i fylket. I fjor var det en som slo seg ned i Volda for en tid.

Mener den er svartelistet

Terje Kristiansen, som er daglig leder av driften av Fuglevakten i Norsk Ornitologisk forening sier at dette nok dreier seg om en tam and som har rømt fra en park.

– Opprinnelig kommer de fra Øst-Asia, og det er mest hanner man ser. Hunner har vi få rapporter på.

Han understreker at han ikke er noen ekspert på svartelistingen men sier at det har vært mye debatt rundt svartelistingen på ornitologiske fora.

– Meg bekjent er det ikke igangsatt tiltak fra myndighetene rundt fuglen. De er så få, og som sagt dreier det seg mest hanner, så det er liten sjanse for at de skal spre seg. De har så langt ikke utgjort noen fare for annet biologisk mangfold. Men ja, den er svartelistet i Norge.

Fra Asia

Arten kommer opprinnelig fra Øst-Asia, men ble innført til Europa på 1700-tallet. Den hekker i halvvill og vill tilstand flere steder på kontinentet. Blant annet er den ganske utbredt i England, ifølge Store Norske Leksikon. Den har vært observert fra Sør-Norge og så langt nord som Salten i Nordland.

Kristiansen er enig at det er en vakker fugl. – Den er som et vandrende levendegjort kunstverk, ja.

Så langt er det ikke noe som tyder på at mandarinanden har fortrengt norske arter, eller hatt med seg sykdommer og parasitter. I 2016 var det lov å drive jakt på dem i Norge.

- Feil at den er svartelistet

- Mandarinand er en fremmed art i Norge, men den er ikke svartelistet, opplyser Åslaug Mostad, kommunikasjonsleder i  Artsdatabanken.

Artsdatabanken vurderer hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre i Norge, har vurdert mandarinand til å ha lav risiko. Artsdatabanken tar ikke stilling til om en art er ønsket eller ikke i Norge.