Det er Protekton Eiendom ANS som har solgt eiendommen Skolegata 15 til Protekton AS for 5,5 millioner kroner. Eiendommen har til sammen sju bruksenheter. Protekton driver i Vestnes og er eid av styreleder/daglig leder Terje Ulvestad (70 prosent) og Elisabeth Ulvestad (30 prosent).

Her er eiendomsoverdragelsene i Rauma i juni:

Bullgata 7 (Gnr 2, bnr 68, seksjon 5) er solgt for kr 2.070.000 fra Marja Katrine Klami til Ingun Berg Fjerdingstad (28.06.2018)

Gnr 157, bnr 31 er solgt for kr 1.250.000 fra Marit Unn Sandberg og Olav Benjamin Sandberg til Anne Marit Engan og Steffen Moan (28.06.2018)

Gnr 85, bnr 9 er overdratt fra Simon Brude Borup til Linda-Mari B Brendhaugen (27.06.2018)

Teglverkvegen 25 B (Gnr 27, bnr 663) er overdratt fra Solveig P H Botslangen til Anne Madeleine Botslangen, Knut Henrik Botslangen og Sylvia Helen Botslangen (25.06.2018)

Gnr 43, bnr 729 er solgt for kr 800.000 fra Morstøl Transport Da til Eirik Kroken Nygård (22.06.2018)

Andel av Gnr 77, bnr 36 er overdratt fra Odd Steinar Vangen til Ellen Karin Vangen (22.06.2018)

Gnr 77, bnr 36 er overdratt fra John Vangen til Ellen Karin Vangen og Odd Steinar Vangen (22.06.2018)

Andel av Setervegen 72 (Gnr 43, bnr 436) er overdratt fra Marit Stavheim Brokstad til Bård Stavheim Aasen (21.06.2018)

Gamle Romsdalsvegen 39 (Gnr 26, bnr 169) er solgt for kr 3.200.000 fra Audun Helde til Bjørn S Thorsen Wadsten og Line Thorsen Wadsten (20.06.2018)

Salget omfatter også Gnr 26, bnr 372

Andel av Gnr 38, bnr 41 er solgt for kr 45.000 fra Jakob Lorents Skorgen til Susanne Boye F Johansen (20.06.2018)

Gnr 43, bnr 731, seksjon 3 er solgt for kr 2.150.000 fra Berit Haukeberg til Joakim Dahl Holter og Silje Runa Hoel (20.06.2018)

Gnr 82, bnr 47 er overdratt fra Håkon Skiri til Elisabeth V Johansen, Emil Johansen og Victoria Louise Johansen (20.06.2018)

Gnr 94, bnr 6, fnr 40 er overdratt til Dorthe Bakke (20.06.2018)

Gnr 162, bnr 10 er overdratt for kr 1.050.000 fra Anne Margrethe Holmem til Reidun Høiland (19.06.2018)

Gnr 9, bnr 42 er solgt for kr 1.250.000 fra Stig-Tore Meyer til Trollstigen Camping & Gjestegård As (18.06.2018)

Strandgata 1 C (Gnr 27, bnr 116) er solgt for kr 2.000.000 fra Ola-Elias Bakken Åndal til Rauma Kommune (18.06.2018)

Andel av Gnr 49, bnr 12 er overdratt fra Arne Farkvam til Astrid Farkvam (18.06.2018)

Andel av Gnr 38, bnr 59 er solgt for kr 335.000 fra Arild Herskedal til Johannes Reppen (15.06.2018)

Gnr 38, bnr 10 er solgt for kr 3.700.000 fra Bente A Talseth-Palmer og Bradley Scott Palmer til Joar Olof Nivfors og Silje Sanderud Haaland (14.06.2018)

Gnr 109, bnr 24 er solgt for kr 390.000 fra Kenneth Hansen Venås til Vtg Anlegg As (13.06.2018)

Skolegata 15 (Gnr 26, bnr 175) er solgt for kr 5.500.000 fra Protekton Eiendom Ans til Protekton As (12.06.2018)

Gnr 147, bnr 44 er solgt for kr 20.000 fra Per Erik Paus til Liv Margrete Larsen (11.06.2018)

Salget omfatter også Gnr 147, bnr 45

Isfjordsvegen 8 (Gnr 26, bnr 334, seksjon 1) er solgt for kr 2.100.000 fra Daniele Stasauskaite og Zilvinas Alaveckas til Astrid Marie Aarø (06.06.2018)

Brønnsletta 3 (Gnr 5, bnr 80) er overdratt fra Cora Bakke Doseth til Eli Doseth Andersen, Else Doseth, Ernst Kristen Bakke, Geir Haugan, Joar Svanemyr, Kjetil Svanemyr, Kristoffer Bakke, Martin Doseth, Odd Haugan, Steinar Svanemyr og Tørris Haugan (04.06.2018)

Gnr 39, bnr 76 er solgt for kr 180.000 fra Kim David Matthew Price og Solveig Irene Nyberg til Astri B Bø Zijlstra og Svein Gunnar Rydjord (04.06.2018)

Gnr 80, bnr 12 er solgt for kr 500.000 fra Ben Ole Gjershaug og Heidi Tømmerdal til Petter Oddvin Godø (01.06.2018)

Kilde: Statens kartverk