Blant sakene som skal opp er for eksempel detaljregulering av skoleområdet i Isfjorden, tunnelprosjekt Skorgen - Lerheim og flyktningeboliger.

Sakskartet kan du se her

Og møtet kan du se her