Den tiltalte raumaværingen møtte da saken mot ham var oppe i Oslo tingrett tirsdag.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengselsstraff i ett år og ti måneder. TIngretten dømte ham til fengsel i ett år og fire måneder. Saken mot ham gikk som tilståelsesdom.

Gd.no skriver blant annet: "Reiselivssjefens forsvarer, advokat Thor Holden, sier han er svært tilfreds med dommen på vegne av sin klient". Og videre at "den tidligere reiselivssjefen var alvorlig og fåmælt i retten tirsdag. Han ville ikke kommentere saken overfor mediene".

Les hele saken gd.no