I følge Statnett, som utreder den nye kraftlinja til Ormen Lange-anlegget på Nyhamna/Gossen, er ei høgspentlinje fra Isfjorden billigste alternativ. Ei 82 kilometer lang luftlinje fra Isfjorden via Istad, med luftspenn over Langfjorden, videre til Nyhamna, har en stipulert kostnad på 1,520 milliarder kroner.

Det er Romsdals Budstikke som presenterer saka. De viser til Statnetts planer for ny kraftlinje til anlegget i Nyhamna. Det utgjør tre alternativ; linje fra Ørskog, linje fra Viklandet i Sunndal kommune eller framføring fra Isfjorden.

Sikrere forsyning

Poenget med prosjektet er å skaffe anlegget på Nyhamna sikrere strømforsyning. Ormen Lange-anlegget har nemlig opplevd driftsstans på over 2 døgn som følge av brudd på dagens linje mellom Viklandet og Nyhamna. Dette er kostbare brudd for operatøren; de ønsker med dette en sikrere og mer forutsigbar leveranse av nødvendig elektrisitet.

Ifølge Statnett vil det uansett linjevalg bli en kostbar utbygging. I tillegg innebærer utbyggingen lang gjennomføringstid. Men samtidig innebærer brudd i produksjonen på Nyhamna store samfunnsøkonomiske tap. Øystein Talberg