HIFO (Den norske historiske forening) er en frivillig medlemsorganisasjon som søker å fremme historiefaget i videste forstand. De fleste medlemmene er historikere ansatt i skoleverket, museer, høgskoler og liknende. HIFO-Nordvestlandet er en underavdeling som tidligere har arrangert seminarer andre steder i fylket, sist i Kristiansund. Da var det operahistorien i byen som sto på programmet. Året før var det havfiskeflåtens historie i Fosnavåg. Både lokale og nasjonale historikere har bidratt. For alle Denne gangen er det altså Raumas tur. Her skal Rauma- og Romsdals historie stå sentralt når seminaret går av stabelen på kulturhuset den 5. april. En ikke reint lite stolt Mads Langnes, styremedlem i HIFO-Nordvestlandet, kan melde om rundt 50 påmeldte allerede før arrangementet er annonsert. – Det har vel aldri før vært holdt et slikt seminar i Rauma og det er sjelden at så mange foredrag fra så mange profesjonelle historikere holdes på samme sted, sier han.– Hvem er dette interessant for? – Det bør være interessant for alle. Dette er et åpent seminar som på ingen måte er beregnet bare for faghistorikere. – Selv gleder jeg meg til å få høre professor ved Høgskulen i Volda fortelle om Romsdalsmarknaden. Jeg har lest litt her og hørt litt der, men aldri fått presentert helheten av en faghistoriker. Skallemålingar Langnes skal selv holde et av foredragene over temaet "Frenologi - skallemålingar i Møre og Romsdal". Langnes lover at det skal bli stoff presentert på en interessant og underholdende måte. Overordnet tema for seminaret er "Kulturmøte", der man skal se på Rauma og Romsdal i flere ulike perspektiver. Jarle Sanden skal snakke under vignetten "Romsdaling, nordvestlending eller midtnorsking?" og Bjørn Austigard skal fortelle om reiselitteraturen på 1800-tallet, blant annet. – Jeg ser fram til å ta imot flere påmeldinger til seminaret, sier Langnes.