Avisa Dagens Næringsliv (DN) presenterte mandag sin store kommuneundersøkelse. Rauma ender samlet sett på 125. plass. Tallene som er lagt til grunn viser store variasjoner i Rauma som hadde kommet vesentlig høgere på lista hvis kriteriene "kommunalt tjenestetilbud" hadde fått høgere score. Tre hovedkategorier DN har basert kåringen på tre hovedkategorier: Levestandard. Kommunalt tjenestetilbud. Sosiale forhold. Hver av kategoriene bygge på tall som noen ganger er delt inn i undergrupper. Hele 29 tall inngår i kåringen. Kategorien levestandard skal si noe om hvilke personlige ressurser innbyggerne i kommunen har og baserer seg på tall som forteller noe om den enkeltes økonomi, helse og familiesituasjon. DN skriver i mandagens utgave at her inngår alt fra levealder, skilsmisser og sjukefravær til inntekt og formue. I kategorien kommunalt tjenestetilbud har avisa set på ting som blant annet hvor lang tid det tar å behandle en byggesak, hvor mye kommunen bruker på barn og unge, årsverk i kommunehelsetjenesten og hvordan den kommunale servicen oppfattes. Kategorien sosiale forhold bygger på tall for arbeidsledighet, forurensning, kriminalitet, likestilling, innflytting, valgdeltakelse og gründerånd. Det inngår flere tall i gruppa sosiale forhold enn i de to andre gruppene. Avisa understreker, med rette, at folk har ulike oppfatninger av et gode li vog tall forteller aldri alt. På 47. plass Rauma er nummer 92 av alle kommunene i kategorien levestandard, 47. plass i forbindelse med sosiale forhold og er helt nede på 366. plass i forbindelse med kommunalt tjenestetilbud. Det er sistnevnte kategori som gjør at Rauma kommer på 125. plass. Med middels score her ville Rauma vært inne blant de 100 beste kommunene. Det er også verdt å merke seg at tall under 215 betyr bedre enn gjennomsnittet. Luster topper samlelista med 40. plass i levestandard, 2. plass i sosiale forhold og 4. plass i kategorien tjenestetilbud. Rindal er beste kommune i Møre og Romsdal med 13. plass. Sist på lista er Vågan (Nordland); 412. plass både i levestandard og sosiale forhold, og 410. plass i tjenestetilbud. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Lars Smisethjell Lars. smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584

<B>Kommunekåring.</B> Nordveggen AS ved Arnt Øyvind Siem (til venstre), Rauma Næringslag ved leder Nils Ivar Heggem og Rauma kommune ved ordfører Torbjørn Rødstøl ser av kommuneundersøkelsen at Rauma havner på 125. plass. Økt tilflytting gjør at de havner såpass høgt oppe på lista.