Helt siden siste årsskifte har det vært jobbet med fusjonen av Streken arkitektgruppe på Åndalsnes og Kjell Vatne sivilarkitekter i Molde. Nå er fusjonen blitt til virkelighet og det nye firmaet Streken Vatne Arkitekter AS har 10 ansatte og er det arkitektfirmaet i fylket med størst arkitektkompetanse med hele fem arkitekter. Kjell Vatne blir firmaets nye daglige leder. Og det er en betydelig kompetansehevning i firmaet i og med fusjonen. Interiørarkitekt Trine Hoem kommer inn som medeier i firmaet og landskapsarkitekt Mari Klauseth Hagen bytter beite fra Statens vegvesen til det nye arkitektfirmaet. – Dette vil gi oss både en bedre kapasitet og en langt større fleksibilitet, sier Kjell Vatne og legger til at fusjonen også er motivert ut fra å stå sterkere markedet. Streken Vatne Arkitekter AS vil fortsatt være lokalisert både i Åndalsnes og i Molde. Tanken er derimot at det skal trekkes veksler på hverandre og slå sammen og utveksle begges kompetanse. – Vi håper dessuten dette skal utvikle oss faglig og dessuten være sosialt, sier Kjell Vatne. Han legger til at det ukentlig vil bli avholdt felles prosjektmøter. Ragnhild Amundsen er en av fire som nå står på eiersiden i det nye firmaet. Hun sier at eierskapet er fordelt likt mellom Åndalsnes og Molde og at de fire eierne er Kjell Vatne, Lars Even Østigård, Trine Hoem og Ragnhild Amundsen. – Vil Møre og Romsdal være det naturlige markedet for det nye firmaet? – Jeg mener det ikke er noen grunn til å definere et marked. Vi tar gjerne oppdrag i hele landet og i utlandet for den saks skyld, sier Ragnhild Amundsen og understreker at den bredere fagkompetansen vil være med på å styrke arkitektkontoret i konkurranse om de større oppdragene. – Vil vi etter dette se en enda større ekspensjon i firmaet på sikt? – Vi har allrede ekspandert betydelig i og med de nye ansettelsene. Av den grunn er det viktig å konsolidere stillingen framover. Så får vi etter hvert se hvordan det hele utvikler seg, sier Amundsen. Av store prosjekter som det nye firmaet nå skal jobbe felles om, kan nevnes Grand Park i Molde, et større leilighetskompleks på Vestnes, Norsk Tindemuseum på Åndalsnes og Åndalsnes ungsomsskole på Åndalsnes. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585

Streken Vatne Arkitekter AS. Fra venstre Kjell Vatne, Greta Farkvam, Trine Hoem, Ragnhild Amundsen, Lars Even Østigård, Øystein Eidet, Mari Klauseth Hagen, Ingvild Gjerdset og Tone Mikkelsen. Anita Magnussen var ikke til stede, men er ansatt i firmaet.