For knapt ett år siden ble det klart at Trollveggen Camping AS og Leren Design AS overtar Romsdalshorn stasjon for ei krone fra ROM Eiendom AS. Stasjonsbygningen ble først lagt ut for salg allerede i 1996 med en prislapp på 350.000 kroner. Men ingen slo til og Vegvesenet vill rive den gamle bygningen. Men NSB Eiendom AS overtok ansvaret for bygningen og de flyttet den i juli 2006 på E-136 til Horgheimseidet hvor den altså ble overtatt av de to lokalene selskapene. – Vi vet kanskje ikke hvor arbeid det vil være å pusse opp bygningen. Men vi er nå i gang, primært med utvendig vedlikehold. Byggmester Gridset AS, med daglig leder Inge Jan Gridset i spissen, har blant annet fått utbedret noen av råteskadene i rammeverket. Noe av bordkledningen er skiftet ut. Hele bygningen renskes nå utvendig for gammel maling slik at vi skal få malt huset på nytt, forklarer Trygve Leren når Åndalsnes Avis besøker ham mens han selv også er opptatt med arbeid på huset. Han håper at de skal kunne få til aktivitet i første etasje i den gamle og tradisjonsrike stasjonsbygningen. Trygve har selv gode barndomsminner fra venterommet på stasjonen.Les mer i torsdagens papirutgave Av LARS SMISETHJELL