Det befinner seg fortsatt 98 gamle telefonkiosker her i landet og seks av disse finner du i Møre og Romsdal fylke. Den ene av disse ved vektstasjonen på Horgheimseidet.

Det er Norsk Tipping som har satt i gang en konkurranse og er du den heldige som er ved den telefonen som blir trukket ut til riktig tid, så vil du også være den heldige vinneren av en million kroner. Kiosken på Horgheimseidet er allerede en av kioskene som er nominert i konkurransen.«Telefon fra Hamar» heter konkurransen i regi av Norsk Tipping og i perioden 17. til 31. august vil en av de nominerte telefonkioskene som er i drift, bli oppringt av Norsk Tipping på Hamar.

Er du da i nærheten av boksen og tar telefonen, vil du være den heldige vinneren av en million kroner. Ifølge Norsk Tipping sin heimeside blir kiosken som skal ringes opp, trukket ut ved loddtrekning. Norsk Tipping har satt aldersgrense på 18 år for å kunne være med i loddtrekningen.Vi gjentar altså til slutt at kiosken på Horgheimseidet, den eneste gjenværende i Rauma, er nominert til å være med i konkurransen.