Får ikke sette opp nytt anlegg – dette er begrunnelsen

foto