Mener Helseplattformen kan løse utfordringene i helsetjenestene