– Vi har møtt veldig mye positiv innstilling til dette prosjektet, sier styreleder Fred Husøy i Norsk tindemuseum. Og prosjektet det er snakk om er som som skal bli Tindesenteret i sentrum av Åndalsnes. Per i dag ser det ut til at Norsk fjellfestival og et nasjonalparksenter for Reinheimen nasjonalpark skal inn i huset ved siden av Norsk Tindemuseum og en lite kafe for serveringen av senterets gjester. – Men dette er ikke klart. Det er derimot det vi jobber ut fra, sier Fred Husøy og understreker at det skal jobbes videre utover høsten for å sikre den resterende aksjekapitalen. Han forteller også at det ligger inne en søknad hos Innovasjon Norge med tanke på finansiering av en prosjektstilling nå i etableringsfasen. Husøy sier at prosjektet allerede nå har fått et slikt omfang at det ikke lenger er mulig at dette bare skal være dugnadsbasert. – Hvem er de største aksjonærene? – Norsk tindemuseum og Rauma kommune er de største aksjonærene så langt. Når det gjelder de øvrige, ønsker jeg ikke å kommentere hvem det er nå, men prosjektet har fått god mottakelse hos de vi har vært i kontakt med i næringslivet, sier Husøy. – Har dere en tidsplan for utviklingen av prosjektet framover? – Vi håper å få det meste på plass i løpet av høsten. Så kan vi håpe på byggestart like over nyttår og så kan vi håpe på at vi i alle fall har deler av prosjektet ferdig til sommeren neste år, sier Fred Husøy. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585