Variert bruk. Jan Gunnar Hovdenakk har sendt oss to bilder med tilhørende tekst fra parkeringsplassen som benyttes til arrangement i Grytten kirke. Det ene bildet viser i følge Hovdenakk den virkelige situasjonen på gangvegen øst for Grytten kirke, mens det andre bildet viser situasjonen slik den er ved arrangement i kirka som per i dag ikke har flere parkeringsplasser enn de omlag 20 rett utenfor kirkeporten.

– En foreløpig gruslagt plass har dukket opp vest for kirkegården den siste tiden, sier Hovdenakk. Han skriver også i si mail at i de reguleringsplaner han kjenner til for området er det avsatt plass for parkering til kirka vest for den nye delen av kirkegården ned mot friarealet øst for Bjørklund. – Hva vil skje? Kommunen skal etter det jeg har blitt fortalt først anlegge den nye parkeringsplassen når den nye E-136 kommer. Ja. Det er vel kanskje noen som får oppleve det også, påstår Hovdenakk.

<B>Ikke parkering.</B> Slik er situasjonen når det ikke er arrangement i Grytten kirke.