– Ja, folk må bare finne seg i at det vil ta 15 minutter lengre tid mellom Åndalsnes og Bjorli, sier NSB's kvinne på Raumabanen, Tove Sylte. Og det hun snakker om er den store turistsatsingen som NSB nå har gitt seg inn på i samarbeid med Raumabanen Åndalsnes AS. Det hele starter 1. juni og fra den dagen blir to togavganger mellom Åndalsnes og Oslo innstilt. Det skal nå satses på turisttogene oppover Romsdalen og togmateriell flyttes til Raumabanen for å kunne ta hånd om det som forhåpentligvis skal bli en solid økning i trafikken. – Til tider vil hele tre togsett koples sammen slik at vi får en kapasitet på 228 plasser. det gjør vi i forbindelse med bestilte turer fra cruisetrafikken, sier Tove Sylte og viser til Trond Jansen i Raumabanen Åndalsnes AS som skal ta seg av den delen av samarbeidet. Konduktører kurses Sylte forteller at det skal kjøres sakte ved spesielt utvalgte steder mellom Åndalsnes og Bjorli. Det blir profesjonell guiding på tre språk om bord. – Så det blir levende guider? – Nei, det blir guidet over høgtalere. I tillegg vil konduktørene være tilgjengelig for å svare på massevis av spørsmål, sier Sylte og viser til at konduktørene vil bli kurset i guiding før sommeren setter inn. – Flere av konduktørene har kjørt på Raumabanen i flere år og er godt trenet i det de nå skal ut på, sier Sylte.– Blir det servering om bord? – Nei, det blir det ikke. Men vi vil evaluere grundig erfaringene fra årets sesong når sommeren er over. Da vil vi se på hva vi kan gjøre bedre til neste år. Vi regner på en måte dette første året som et testår, sier Sylte. Tog og buss Turisttoget på Raumabanen er altså et unikt samarbeidsprosjekt mellom NSB og private reiselivsaktører. Trond Jansen er daglig leder i Raumabanen Åndalsnes AS og han sier hans del av samarbeidet i all hovedsak går i retning av å selge turisttoget mot cruisemarkedet. Han sier også at det meste er gjort med tanke på salg for i år og at budsjettet er 10.000 reisende. Så langt er salget ikke så stort. – I år blir fokus å gi kundene våre det de har betalt for. Konseptet vårt blir tog den ene vegen og buss den andre. Av to grunner, sier Jansen og viser til at det bare vil komplettere opplevelsen for de reisende. Dessuten vil det doble togkapasiteten i og med passasjerbytte på Bjorli. – Toget vil få ett stoppepunkt ved Skjerve bru og seks eller sju "kjøre saktepunkter", forteller Jansen. At toget ikke stopper på flere steder har mye med logistikk å gjøre, og vil, ifølge Trond Jansen kompenseres med fleksibel busskjøring den motsatte vegen. Ved Skjerve bru skal det bygges plattform lang nok til at folk skal kunne stige ut fra tre togsett som er koplet sammen. Det arbeidet vil begynne om kort tid og er planlagt ferdig til åpningen den 1. juni.