Det  er mange 6-åringer rundt om i kommunen går rundt med sommerfugler i magen før den store dagen.

– Jeg gleder meg mest til å lære å lese mer, forteller en litt beskjeden 6-åring.

Både ny skolesekk og pennalhus er kjøpt inn for anledningen, og Lina begynner å bli klar for en ny hverdag på skolebenken. Mandag starter hun i førsteklasse på Åfarnes skole. Og for Lina, som har gått i barnehage i Isfjorden, kommer hun til å begynne i en klasse med mange nye fjes.

– Jeg kjenner noen fra før, men det blir spennende å bli kjent med de nye klassekameratene mine, sier Lina mens hun lener seg mot mamma Liv Kristin Rasmussen.

For familien på fire i Torvika markerer mandag en ny epoke når eldstedattera skal begynne på skolen.

– Det er klart det blir en ny hverdag for oss alle. Linas pappa, David, driver garden og har vært mye heime med Lina og lillesøster Louise. Det blir nok litt mindre tid sammen med jentene nå som Lina skal begynne på skolen, sier en spent mamma.

Sjøl har hun vært lærer i 20 år, og underviser nå ved Rauma videregående skole.

– Det er vanskelig å ikke se det fra et lærerperspektiv. Som lærer tenker jeg jo på hvilken rolle Lina vil få i klasserommet, og som mor håper jeg at hun vil trives godt. Jeg har et godt inntrykk av Åfarnes skole, sier Liv Kristin og smiler til dattera.

Lina sjøl mener at den største forskjellen fra barnehagen blir å måtte sitte mye stille. En annen forandring er at hun skal begynne å ta skolebuss.

– Det er veldig praktisk med skolebussordning, men som forelder er man jo også litt bekymret – særlig med tanke på krysset i Torvika hvor mange kjører fort forbi. Heldigvis har Lina fått en fadder fra fadderordningen på skolen som også er fra Torvika og som nok vil passe litt på, sier Liv Kristin.

Det var ikke gitt at skolevalget falt på Åfarnes. Med fritt skolevalg i Rauma kommune, er det foreldre som velger å la barna gå på en skole som ikke nødvendigvis er den nærmeste. For Liv Kristin og David var det naturlig å la dattera begynne på Åfarnes.

– I tillegg til Lina er det tre barn fra Torvika som skal begynne på skolen i år. De skal gå på Åfarnes, og da synes vi at det er greit at Lina går på samme skole som dem, sier Liv Kristin og legger til at et annet skolevalg egentlig ikke var aktuelt sjøl om hun daglig kjører til Åndalsnes.

Ifølge enhetsleder ved Åfarnes oppvekstsenter, Idunn Frøyshov Pharo, har de fleste foreldre på nordsida gjort som Liv Kristin og David.

– Det er noen få som velger å la barna gå på skole i Isfjorden, men størsteparten går på Åfarnes, sier Pharo.

Hun er fornøyd med økningen i årets elevantall på skolen. Fra 152 elever i fjor, blir det i år til sammen 162 elever i 1. til 10. klasse på Åfarnes.

På Linas trinn begynner 17 elever i førsteklasse. Seks jenter og elleve gutter.

– Det er en god klassestørrelse som vil gleder til å ta oss imot, sier Pharo.